Informacije

Pogoji uporabe spletne strani Pametno.si

Tukaj definirani Pogoji uporabe nanašajo se na uporabljanje spletnih strani Pametno.si in vseh ponujenih straneh, storitev in uslug.

Spletne strani Pametno.si, ki so na domeni pametno.si, so v lastnini trgovske družbe Aplos d. o. o., Zagreb. Z uporabo spletne strani Pametno.si in vseh z njim povezanih strani, storitev in servisov, uporabnik potrjuje, da sprejema tukaj opisana pravila, da jih razume in se z njimi v celoti strinja. Če se s spremenjenimi pogoji uporabe ali smernicami in pravili ne strinjate, prosimo vas, da ne dostopate do spletne strani Pametno.si in ne uporabljajte njihove vsebine in storitve.

Vsebine na spletni strani Pametno.si:

 • obstajajo izključno z namenom informiranja ter ne predstavljajo uradnih informacij, razen če je to posebej označeno,
 • so objavljena v dobri veri in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Spletna stran Pametno.si ne omogoča nakupa izdelka, temveč le njihov pregled in primerjavo.

Lastnik spletne strani Pametno.si:

 • močno prizadeva, da bodo vsebine na spletni strani pravočasne in točne,
 • ne zagotavlja stoodstotne točnosti vseh prikazanih informacij o izdelkih in storitvah in za obstoječe kategorije izdelkov, ne zagotavlja, da vsebujejo vse izdelke blagovne znamke iz ponudbe trgovine, ki se oglašujejo na spletni strani Pametno.si in, da bodo vsi izdelki ustrezno kategorizirani,
 • ne zagotavlja, da bo spletna stran Pametno.si ves čas na voljo in, da bo ves čas funkcionirala gladko in brez napak,
 • pridržuje pravico do objave dela ali celotne vsebine spletne strani Pametno.si na drugih (pod) domenah,
 • ne odgovarja za vsebino spletnih strani, čigave povezave spletna stran Pametno.si vsebuje.

Če menite, da spletna stran Pametno.si vsebuje vsebino, ki na kakršenkoli način krši vaše avtorske pravice, vas prosimo, da nas kontaktirate. Če se izkaže, da je vaš sum utemeljen, materiali bodo odstranjeni.

Uporaba strani Pametno.si

Uporaba vsebin spletne strani Pametno.si je dovoljena le za osebno uporabo. Uporaba katerekoli vsebine v komercialne namene ni dovoljena brez izrecnega dovoljenja lastnika spletne strani.

Vsaka uporaba spletne strani Pametno.si, ki se ne šteje kot normalna uporaba, je prepovedana in predstavlja kršitev in se poroča nadzornim službam za kazenski pregon. Pod pojmom normalna uporaba se misli na uporabo spletne strani brez programske naprave (kot je na primer avtomatizirani prenos podatkov s spletnih strani in podobno) ter v smislu normalnega števila zahtev v dogledni prihodnosti.

Lastnik strani Pametno.si si pridržuje pravico, da prepreči, ali omeji dostop do spletnih strani Pametno.si ter podvzema druge ukrepe za zaščito svojih interesov uporabnikom in / ali tistim IP naslovom, s katerih se opravljajo ukrepi, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, veljavnimi zakoni, ali morali družbe in na tej podlagi ne bodo nosili nobene odgovornosti.

Posebej je prepovedano:

 • pridobitev pomembnih delov (kakovostno in / ali količinsko) podatkovne zbirke s posebnimi programskimi rešitvami,
 • zbirati podatke in informacije s spletne strani v katerikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki,
 • uporabljanje podatkovne zbirke nasprotno od normalne uporabe ali na način, ki bi lahko vplival na interese strani Pametno.si in / ali njenega lastnika (npr. sistematična in pogosta uporaba podatkovne zbirke v manjših komponentah itd.),
 • objavljanje v katerikoli obliki ni dovoljeno, razen če pri podatkih, ni izrecno navedeno, da je objavljanje dovoljeno,
 • kopiranje, prenašanje, objavljanje, izmenjava podatkov in informacij, ali s pošiljanjem pošte ali distribuiranjem na kakršenkoli način brez izrecnega soglasja lastnika Pametno.si strani, je strogo prepovedano,
 • odstranjevanje referenc.

Prav tako ni dovoljeno:

 • uporabljanje vsebin spletne strani Pametno.si na načine, ki lahko povzročijo škodo sami spletni strani Pametno.si, njenemu lastniku, drugim uporabnikom ali katerikoli tretji osebi,
 • objavljati vsebine, ki lahko ogrozijo avtorske pravice drugih oseb in druge pravice intelektualne lastnine,
 • objavljanje in / ali razdelitev vsebine, ki ni v skladu z veljavnimi hrvaškimi zakoni in drugimi predpisi in zakoni, vključno z neresnicami, žaljivkami, nadlegovanjem, vulgarnim, rasističnim ali drugim vsebinam, ki spodbujajo sovraštvo na katerikoli podlagi,
 • objavljati informacije, v katerih se nepooblaščeno razkrivajo podatki, ki predstavljajo poslovno ali drugo skrivnost, osebne podatke o tretji osebi ali pravice do zasebnosti tretjih strank, uporabnikov in zlasti otrok,
 • lažno predstavljanje z namenom grožnje, manipulacije, prevare ali zavajanja lastnika Pametno.si spletne strani, drugih uporabnikov ali tretjih oseb,
 • kakršnakoli motnja ali onemogočenje uporabljanja spletne strani drugim uporabnikom,
 • zavestno objavljanje, nalaganje in / ali razmenjava materiala, ki vsebuje viruse in katerekoli programe, ki lahko povzročijo motnje, omejevanje delovanja ali uničenje kateregakoli računalniškega programa ali računalne in druge opreme,
 • nepooblaščeno zbiranje, shranjevanje, prenašanje ali uporabljanje katerikolih osebnih podatkov drugih uporabnikov Pametno.si strani.

Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko utrpele spletne strani Pametno.si in / ali njihov lastnik zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporabnik se zaveda, da spletne strani Pametno.si uporabljajo piškotke (cookies), kako bi obiskovalcem zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo.

Če pride do neupoštevanja določb in pravil iz teh Pogojev uporabe s strani uporabnikov ali tretjih oseb, uporabnik bo nosil primerne pravne posledice in odgovarjal za katerokoli škodo, ki je povzročena z nezakonitim dejanjem.

Uporabniške pravice in obveznosti

Dostop do spletne strani Pametno.si je brezplačen in registracija ni nujna. Z registracijo na spletno stran Pametno.si dobite informacije o uporabniškem računu - uporabniško ime in geslo, ki ga morate shraniti ter ste v celoti odgovorni za vso škodo, povzročeno zaradi neavtorizirane uporabe svojega uporabniškega računa. Lastnik spletne strani Pametno.si zagotavlja, da bo informacije, ki ste jih navedli ob registraciji, uporabljal izključno za lastne namene in, da jih ne bo razkril tretjim osebam, brez vašega izrecnega soglasja. Lastnik spletne strani Pametno.si ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi vam, ostalim uporabnikom ali tretjim osebam lahko bila narejena, zaradi uporabljanja uporabniškega računa brez avtorizacije ali katerekoli zlorabe podatkov, ki so na voljo na uporabniškem računu. Lastnik spletne strani Pametno.si ne dovoljuje uporabe vulgarnih in žaljivih uporabniških imen ter si pridržuje pravico do brisanja takšnih računov brez predhodnega obvestila. Po končani registraciji sprejemate odgovornost za vse povzročene dejavnosti, ki ste jih naredili na spletni strani Pametno.si.

Razen če na spletni strani Pametno.si ni drugače navedeno, vse vsebine, ki jih objavljate na strani (kot so ocene, recenzije / komentarji izdelkov /trgovin, in podobno), se štejejo kot lastnina spletne strani Pametno.si. Lastnik spletne strani Pametno.si si pridržuje pravico objavljanja vaših vsebin brez vašega predhodnega soglasja na kateremkoli mestu na strani ter uporabljanja z namenom promocije ne glede na medij v celoti, predelano ali delno predelano. Strinjate se, da katerokoli vsebino, ki jo objavite, lastnik Pametno.si spletne strani lahko spremeni, dopolni, prilagodi, ali obriše brez kateregakoli prehodnega dovoljenja ali obvestila. Z objavo vsebin se zavedate, da bodo tisti na voljo drugim uporabnikom in tretjim osebam. Lastnik Pametno.si spletne strani v nobenem trenutku ni odgovoren za neavtorizirano uporabo vaših vsebin s strani drugih uporabnikov in tretjih oseb.

Z objavljanjem vsebin na spletni strani Pametno.si zagotavljate, da:

 • je vsa vsebina resnična, popolna in točna,
 • objavljena v dobri veri,
 • ste avtor te vsebine, nosilec avtorskih pravic in / ali drugih pravic intelektualne lastnine in, da omenjene pravice niso omejene v korist tretjih oseb,
 • pojavljanje vaše vsebine, v vsakih oblikah, ne bo na noben način žalilo pravic drugih uporabnikov in /ali tretjih oseb, zlasti avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine.

S sprejetjem teh Pogojev uporabe sprejemate tudi odgovornost, torej strinjate se, da boste prevzeli nase vse terjatve, postavljene zoper lastnika spletne strani Pametno.si, ki so izšle iz vaše kršitve zgoraj navedenih jamstev ter da boste lastniku spletne strani Pametno.si, kot tudi drugim uporabnikom in tretjim osebam, vrnili vso škodo in stroške.

Odvisno od resnosti in pogostosti kršitev teh Pogojev uporabe s strani uporabnika, lastnik spletne strani Pametno.si si pridržuje pravico tudi na odpravo uporabniškega računa registriranega uporabnika.

Elektronska komunikacija

Ko obiščete spletno stran Pametno.si ali pošljete elektronsko pošto (e-mail) lastniku strani, z njim elektronski komunicirate. S tem se soglašate na elektronsko komuniciranje z lastnikom spletne strani Pametno.si. Lastnik strani Pametno.si z vami komunicira prek e-pošte ali s pomočjo informacij s strani Pametno.si. S tem tudi pristajate na vsa pravila, opozorila, obvestila in druga sporočila, preko katerih se opravlja medsebojna komunikacija. Ni dovoljeno uporabljanje okvarjenega ali tujega e-poštnega naslova, izdajanje za drugo osebo in / ali organizacija ali katerakoli drugačna navedba na napačen vir vsebin in komunikacije.

Omejitev odgovornosti

LASTNIK SPLETNE STRANI PAMETNO.SI NI ODGOVOREN VAM ALI TRETJIM STRANKAM ZA KATEROKOLI NASTALO ŠKODO, BODISI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO, POVEZANO Z, ALI IZHAJAJOČO IZ VAŠE UPORABE, NAPAČNE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABLJANJA SPLETNE STRANI. ČEPRAV SE VAŠA TERJATEV LAHKO TEMELJI NA GARANCIJI, POGODBI ALI NEKATEREM DRUGEM PRAVNEM OPORIŠČU, NEODVISNO ALI SMO BILI OBVEŠČENI, DA OBSTAJA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE, LASTNIK SPLETNE STRANI PAMETNO.SI SE RAZVEZUJE OD VSAKE ODGOVORNOSTI. SPREJEMANJE OMEJEVANJA ODGOVORNOSTI LASTNIKA STRANI PAMETNO.SI JE NUJEN PREDPOGOJ ZA UPORABLJANJE SPLETNIH STRANI PAMETNO.SI.

Spremembe pogojev uporabe

Lastnik spletne strani Pametno.si si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev uporabe v kateremkoli trenutku ter, da ne bo odgovoren za nobene možne posledice takšnih sprememb. Omejene spremembe začnejo valjati na dan, ko so objavljene na tej spletni strani ali, ko bodo uporabniki o njih obveščeni.